ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal Torasik Arterin Topikal Vazodilatasyonunda Papaverin-Nitroprussid Karşılaştırması*
Tevfik TEZCANER, Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Tuncay AYVAZ, Kaya SÜZER, İ. Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü
Koroner bypass yapılan ve internal torasik arter kullanılan 106 ardışık hastada internal torasik arter pedikülüne topikal vazodilatasyon amacı ile uygulanan nitroprussid ile papaverinin etkisi karşılaştırıldı. Nitroprussid grubunda 45 erkek, 8 kadın (yaş 37-69, 54,88±8.09); papaverin grubunda ise 47 erkek, 6 kadın (yaş 39-74, 54.84±8.09) vardı Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut alanı ve ölçümler esnasında kaybedilen ortalama kan basıncı yönünden istatistiksel fark yoktu. İnternal torasik arter akım miktarı hazırlandıktan hemen sonra, kadiyopulmoner bypassa girilmeden önce ve 64 hastada kardiyo-pulmoner bypass sırasında ölçüldü ve ortalama kan basıncı ile eşzamanlı olarak kaydedildi. Bu ölçümler nitroprussid grubunda sırası ile 1-60 cc/dk (19.4±18.0), 7-150 cc/dk (54.5±31.0) ve 14-150cc/dk (70.2±35.0); papaverin grubunda ise 1-100 cc/dk (16.2±16.0), 3-120 cc/dk (32.8±23.4) ve 6-120 cc/dk (41.9±29.5)’dir. Buna göre her iki topikal vazodilatatörün internal torasik arter akımı belirgin olarak arttırdığı; iki vazodilatörün karşılaştırılmasında ise ilk akım miktarında istatistiksel fark olmadığı, 2. ve 3. ölçümlerde nitroprussid lehine istatistiksel fark olduğu saptandı. Sonuç olarak topikal vazodilatasyonda nitroprussidin papaverine göre daha üstün olduğu kanısına varıldı.
Viewed : 10507
Downloaded : 2335