ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Eş Zamanlı Kalp ve Cilt Allogrefti Transplantasyonunun Kalp Allogreft Dayanıklılığı Üzerine Olumlu Etkisi Deneysel Çalışma
Harun ARBATLI, Ergun DEMİRSOY, Bahadır DAĞLAR, Gökhan İPEK, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT, *Uğur ÖZKUTLU, **Arif GÜMÜŞ, **Dilek ÖZBEYLİ
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği,
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalı,
**Marmara Üniversitesi Deneysel Çalışma ve Hayvan Laboratuarı
Bu çalışmada sıçanlarda eş zamanlı olarak uygulanan kalp ve cilt allogrefti transplantasyonun kalp allogreft sürvisine etkileri araştırıldı. Kalp allogrefti ve cilt allogrefti uygulanan grup (grup I), kalp allogrefti ve cilt allogrefti uygulanan grup (grup II) ile karşılaştırıldı. Kalp allogreft sürvisinin grup I lehine arttığı gözlendi (p=0.0004). Kalp ve cilt alogrefti metil prednizolon ile kombine edildiğinde (grup III) kalp allogrefti, cilt otogrefti ve metil prednizolon kullanılan grup (grup IV) ile kalp allogreft sürvisi bakımından farklılık görülmedi (p=0.1405) Kalp ve cilt allogrefti Cyclosporin-A (Cy-A) ile kombine edildiğinde ise (grup V), kalp allogrefti, cilt otogrefti ve Cy-A kullanılan gruba göre (grup VI) kalp allogreft sürvisi anlamlı derecede artış gösterdi (p<0.0001). Sonuç olarak eş zamanlı kalp ve cilt allogreft transplantasyonunun kalp allogreft sürvisini olumlu yönde etkilediği gözlendi.
Viewed : 12109
Downloaded : 1936