ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ventriküler Septal Defekt ve Aort Yetersizliğinde Cerrahi Tedavi
Yüksel ATAY, Tahir YAĞDI, Şevket BAŞARIR, Tamer BAKALIM, Suat BÜKET, İsa DURMAZ, Önol BİLKAY, Alp ALAYUNT, *Şenol ÇOŞKUN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi,
*Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalları
Ekim 1991-Aralık 1995 arasında 6 hasta ventriküler septal defekt (VSD) ve aort yetersizliği (AY) nedeni ile kliniğimizde opere edilmiştir. Ortalama yaş 21’dir (16 ile 27 arası). VSD 3 hastada subkristal, 3 hastada ise subpulmoner yerleşimli idi. Aort kapağı 1 hastada biküspid idi. Bir hastada hafif derecede, 2 hastada orta derecede, 3 hastada ise ileri derecede AY mevcuttu. Dört hastada VSD’nin kapatılması ve aort valv replasmanı (AVR) uygulanırken, 2 hastada VSD’nin kapatılması ve aort valvüloplasti prosedürü tercih edildi. Perioperatif ve postoperatif mortalite yoktur. Tüm hastalar normal sinüs ritminde idiler ve blok gelişmedi. Ortalama takip süresi 31 aydır (7 ile 56 ay arası). Tüm hastalarda aort yetersizliğine ait klinik bulgular kayboldu. Sadece valvuloplasti uygulanan bir hastada ekokardiyografik tetkikte minimal AY tesbit edildi. Düşüncemize göre aort yetersizliği progresif bir natürdedir. Hastanın yaşı arttıkça aort kapağındaki sekonder yapısal değişiklik oranı da artmaktadır. Bu yüzden ileri yaştaki hastalarda valvüloplasti sonuçları yüz güldürücü değildi. Erişkinlerde AVR ilk seçenek olarak düşünülmelidir.
Viewed : 14735
Downloaded : 2990