ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TORAKOTOMİ SONRASINDA GELİŞEN NONKARDİYAK KOMPLİKASYONLAR
Oya Uncu İMAMOĞLU, Ilgaz DOĞUSOY, Tamer OKAY, Mehmet YILDIRIM, Murat YAŞAROĞLU, Bülent AYDEMİR, Handan TANRIKULU, Atila KANCA
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL
Günümüzde, toraks cerrahisi operasyonlarından sonra gelişen komplikasyonlar hala yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir.

Ocak 1995 - Aralık 1996 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde intrapulmoner patoloji nedeniyle elektif torakotomi yapılan 150 olgu bu çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın amacı; ilk 30 gün içerisinde gelişebilecek komplikasyon insidansının saptanması ve erken tanıyla bu komplikasyonların giderilmesidir.

Tüm olgular takip amacı ile, taburcu edildikten sonraki 1. ve 4. haftalarda tekrar görülmüşlerdir. 150 olgunun 24'ünde (%16) toplam 40 komplikasyon görülmüş, 2 bronkoplevral fistül onarımı ve 4 kez kanama revizyonu nedeniyle toplam 6 olgu tekrar opere (%4) edilmişlerdir. Bu olguların birisine mediansternotomi, 5'ine de retorakotomi yapılmıştır.

Mortalite: İlk 30 gün içerisinde sadece 3 olgu (%2) kaybedilmiştir

Keywords : Toraks cerrahisi, komplikasyon, Thoracal surgery, complitcation
Viewed : 16218
Downloaded : 4335