ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
REZEKSİYON SONRASI PULMONER FONKSİYONUN PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİYLE TAHMİNİ
Akın Eraslan BALCI, Şevval EREN, Refik ÜLKÜ, Cemal ÖZÇELİK, * Tansel Ansal BALCI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
Akciğer rezeksiyonu sonrası FEV1 < 1 L/s olduğunda, postoperatif pulmoner komplikasyon ve ölüm oranı artmaktadır. Postoperatif akciğer fonksiyonunu tahmin etmek için, rezeksiyon yapılan 29 hastada ameliyattan önce ve sonra solunum fonksiyon testleri ve perfüzyon sintigrafisi çalışıldı. Sintigrafiyle tahmin edilen postoperatif FEV1 ile ölçülen postoperatif FEV1 değeri arasında fark yoktu (p = 0.5413). Çıkarılan akciğer kısmının perfüzyon miktarıyla, operasyonun neden olduğu FEV1 azalması arasında korelasyon vardı (r = 0.5158 ve p < 0.05). Perfüzyon sintigrafisi postoperatif akciğer fonksiyonun tahmin etmede güvenle uygulanabilir.
Keywords : Perfüzyon sintigrafisi, FEV1, rezeksiyon, Perfusion scan, FEV1, resection
Viewed : 14158
Downloaded : 3339