ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Anulustan Orijin Alan Miksoma
Mehmet YILMAN, Ferşat KOLBAKIR, H. Tahsin KEÇELİGİL, Turan KEYİK, M. Kamuran ERK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde 1990-1993 yılları kapsayan dönemde 3 miksoma olgusu ameliyat edildi. Olguların yaş dağılımı 36-60 olup, yaş ortalama 47.6’dır. Olgular kardiopulmoner bypass altında ameliyat edildi. 2 olguda interatrial septumun sol tarafından orijin alan, dar pedikullü miksomalar eksize edildi. 1 olguda miksomanın posterior mitral kapaktan orijin aldığı görüldü. Bu olguda miksoma dokusu kapakla birlikte eksize edilip, protez kapakla mitral valv replasmanı yapıldı. Tüm olgular şifa ile taburcu edildi. Miksomalar tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Zira bunların hayatı tehdit edici tromboemboli ve akut kapak obstrüksiyonu gibi komplikasyonları mevcuttur.
Viewed : 11248
Downloaded : 1945