ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiak Transplantasyonda Rejeksiyon Bulguları ile Karışabilen Cyclosporine- A’ya Bağlı Quilty Fenomeni
Emin TİRELİ, Semih BARLAS, Türkan ELMACI , Enver DAYIOĞLU, Cemil BARLAS, *Vakur OLGAÇ
İstanbul Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
*İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstütüsü Patoloji Birimi
Kardiak transplantasyon son dönem kalp hastalığının tedavisinde geçerli bir yöntem olarak yerini almıştır. Bir yıllık yaşam oranı % 80’lere çıkmıştır.Enfeksiyon ve rejeksiyon halen en büyük sorundur. Rejeksiyon tanısına en güvenilir yöntem olan endomyokardiyal biyopsi (EMB)’nin değerlendirilmesinde bazı güçlükler vardır. Akut rejeksiyon patolojisi ile cylocsporine alan hastalarda görülebilen Quilty Fenomeni’nin karıştırılmaması gerekir.Biz de bir kardiyak transplantasyon vakasının 4. EMB’sinde Qulty Fenomeni ile karşılaştık.
Viewed : 8772
Downloaded : 2135