ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ebstein Anomalisinin Tanı ve Tedavisinde Ekokardiyografinin Yeri
Ayşe N. ÖZERGİN, Doç. Sabri DAĞSALI, Güney ÖZKAN, Kadir GÜRKAN, Turgut SİBER, Birsen ERSEK
Siyami ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi
Ebstein anomalisi, triküspit kapak ve altta yer alan sağ ventrikül myokardını tutan kongenital bir hastalıktır. Bu anomalinin ekokardiyografik tanısı çok güvenli olarak konabildiğinden, artık vakaların çoğunda anjiografi gerekli değildir. Ekokardiyografi anomalinin morfolojik belirtilerinin tanınması, fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, cerrahi girişimin tipini ve zamanını planlama ve hastaları izlemek için kullanılır. Çalışmamazıda da ekokardiyografi bu amaçlarla kullanıldı. 2’si kadın, 2’si erkek olan 4 hasta, Ebstein anomalisi tanısının konması ve tedavi endikasyonlarının belirlenmesinde gerekli ekokardiyografik kriterler açısından incelendi. 4 hastada ortak olan, triküspit kapağın morfolojik özelilkleri septal ve arka yaprakta yer değiştirme ve aşırı uzun ön yapraktı. Her bir yaprak ayrı ayrı incelendiğinde, en sık patoloji tethering (triküspid kapak yapraklarının altındaki myokardium’a kordalarla bağlanması) ve displaziydi. Yer değiştirme indeksi tüm hastalarda 8 mm/m2’den çoktu. Ebstein anomalisiyle en sık birlikte olan anomali mitral valv prolapsusu (MVP) idi. Hastalar Ebstein anomalisinin ekokardiyografik anatomik ve fonkisyonel ciddilğine göre değerlendirildiler. En sık anatomik ciddiyet kriterleri küçük fonksiyonla sağ ventrikül, ön yaprakla tethering, sağ atrium ve ventrikülde genişlemeydi. Hastaların fonksiyonel ciddilik değerlendirilmesinde 4 hastada ileri triküspit yetmezliği, 3 hastada sağ ventrikül disfonksiyou, 2 hastada sağ-sol shunt’lı ASD (atrial septal defekt) gösterildi. Ekokardiorafik bulguların yardımıyla 1 hastada kapak tamiri, diğer 3 hastada kapak replasmanı planlandı.
Viewed : 12203
Downloaded : 6358