ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kateter Uygulaması Sırasında Görülen Pulmoner Arter Yaralanmaları
Nihan YAPICI, Zuhal AYKAÇ, Cem ALHAN, Ercüment KOPMAN
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Pulmoner arter yaralanmaları akımla yönlenen pulmoner arter kateterlerinin nadir, akut kanama nedeniyle ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlarındandır. Hastanemizde gerçekleştirilen 7200 açık kalp cerahisi operasyonundan 5’inde görülen bu komplikasyon nedeniyle literatür incelendi. Kanama nedenleri; olgulardan birinde pulmoner hipertansiyona bağlı artmış arteryel frajilite, 3 olguda kardiyopulmoner hipertansiyona bağlı artmış arteryel frajilite, 3 olguda kardiyopulmoner hipertansiyona bağlı artmış arteryel frajilite, 3 olguda kardiyopulmoner bypass (KPB) sırasında kateterin ilerlemesi, 1 olguda ise kateterin yanlış kullanımı olarak düşünüldü. Tüm olgularda konservatif tedavi yöntemleri (trakeobronşiyal aspirasyon, adrenalinli serumla yıkama, PEEP ve IPPV uygulaması) uygulandı. Biri hariç hastaların tümünde kanama durdu. Bir hastada kanama azalarak yoğun bakımda da devam etti. 5 saat içinde tamamen kesildi. Pulmoner arter yaralanması insidansı hastanemizde % 0.07 olarak saptandı. K/E oranı 4/1 bulundu. Hiçbir hastada pulmoner cerrahi müdahale gerekmedi ve kanama mortal sonuçlanmadı
Viewed : 10523
Downloaded : 2647