ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transsternal Transperikardial Fistül Kapatılması Operasyonu (Bir Olgu Nedeniyle)
Cemal Asım KUTLU, Aysun ÖLÇMEN, Mehmet KULLEP, Müfid ÖLÇMEN, Orhan TAŞÇI
Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi
Yurdumuzda hastalığın yaygınlığına bağlı olarak tüberküloz cerrahisi yaygın olarak yapılmaktadır. Bu olgularda rezeksiyondan sonra bronkoplevral fistül gelişme oranı daha yüksektir. Son yıllarda transsternal transperikardial girişim bu komplikasyonun tedavisinde sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıda tüberküloz nedeniyle iki aşamada pnomonektomi yapılan ve ardından fistül gelişen bir olgunun tedavisinde kullanılan bu yöntem ve diğer seçenek tedavi yöntemleri tartışıldı.
Viewed : 9577
Downloaded : 1986