ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Atriumdan Cerrahi Olarak Çıkartılan Subklavyan Ven Kateter Parçası: Olgu Sunumu
Mustafa ZENGİN, İslam KAKLIKAYA, Derya YAVAŞ, Hasan FİZİLOĞLU, Fahri ÖZCAN
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD
Subklavyan hemodializ kateterinin kullanılması sırasında vena cava veya kalbin perforasyonu ile ortaya çıkan yaşamı tehdit edici komplikasyonlar bildirilmiştir. Hemodializ amaçlı subklavyan ven kanülasyonu sırasında hemotoraks veya pnomotaraks gibi teknik uygulanımla ilgili bazı komplikasyonların olması mümkündür. Hemodializin sona ermesinden ve subklavyan kateterin yerinden çıkarılması sonrasında herhangi bir komplikasyonun ortaya çıkması ise oldukça nadirdir.

Bu yazımızda sağ artirumdan cerrahi olarak çıkartılan subklavyan hemodializ kateter parçası ile ilgili nadir bir olguyu sunuyoruz.

Viewed : 10536
Downloaded : 2029