ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kapak Cerrahisinde Reoperasyonlar: Kapak Cerrahisinde Reoperasyonlar: 373 Hastada Perioperatif Mortalite ve Risk Belirleyicileri, 1984-1993
Bayer ÇINAR, Remzi TOSUN, Murat KONUK, Kemal YEŞİLÇİMEN, Mehmet GÜNEY, Abdullah TUYGUN, Kadir GÜRKAN, Sami ÜNAL, Özge SEZERMAN
İstanbul Üniversitesi Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi
Hastane mortalitesini ve risk faktörlerini belirtmek için kapak cerrahisi için 373 kardiyak reoperasyon gözden geçirildi. Alt grupları reoperasyonda girişim yapılan kapak veya kapaklar oluşturuyor (aort kapak, mitral kapak,triküspid kapak veya multiple kapak ve mortalite (ölen hasta/girişim sayısı (% mortalite).

Aort Mitral Triküspid Multiple
Kapak Kapak Kapak Kapak Total
Reoperasyon 4/20(%20) 25/155 (%16) 4/19(%21) 27/162(%16.6) 63/373(%16)

Aort kapak reoperasyonları için artmış riskin belirleyicileri ileri yaş (p=0.0002), endokardit (p=0.0018), erkek cins (p=0.01). Daha önceden geçirilmiş aort veya triküspid kapak operasyonu (p=0.02), mitral kapak girişiminin tipi (Risk mitral kapak replasmanı yapılanlarda kapak korunması yapılanlara göre daha yüksektir.) en fazla risk periprostetik leak tamirinde tesbit edildi (p=0.05) ve kötü ventrikül (p=0.06) riskin belirleyicileri oldu. Multiple kapak reoperasyonları için belirliyiciler diabet (p=0.04) ve asitti (p=0.02). Kapak reoperasyonu olacak hastada riskin en önemli belirleyicisi yaştır.

Viewed : 11140
Downloaded : 2088