ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Pulmoner Anomaliler: 4 Olgu Nedeniyle
*Mustafa YÜKSEL, **Elif DAĞLI, **Ayten PAMUKÇU, ***Ferzat ZONÖZÜ, ****Hakan ÖZALPLAR,
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, İstanbul
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, İstanbul
***Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul
****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , İstanbul

1991–1993 yılları arasında hastanemizde konjenital pulmoner anomali tanısı almış 4 olgu sunulmuştur. Olgulardan 2 tanesinde akciğer agenezisi diğer 2 tanesinde ise trakeal bronkus tespit edilmiştir. Trakeal bronkus tespit edilen olgulardan bir tanesine semptomakit olması nedeniyle trakeal bronkus rezeksiyonu uygulanmıştır. Bu olgular nedeniyle konjenital pulmoner anomaliler ve tedavi protokolleri değerlendirildi.

Viewed : 14643
Downloaded : 3232