ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Servikal Kostanın Neden Olduğu Toraks Çıkım Sendromu’nda Birinci Kosta Rezeksiyonu Gerekli Mi?
Akın Eraslan BALCI, Ömer ÇAKIR, M. Nesimi EREN, Şevval EREN, Emin BAYAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
Amaç: Servikal kostaya bağlı toraks çıkım sendromu operasyonunda yalnızca servikal kosta çıkarılabildiği gibi, beraberinde birinci torakal kosta da çıkarılabilmektedir.

Materyal ve Metod: Bu iki ameliyat yöntemi arasında fark olup olmadığını araştırmak için, yalnızca servikal kostası çıkarılan 16 hastayla (A grubu), beraberinde birinci torakal kostası da çıkarılan 13 hasta (B grubu) karşılaştırıldı. Her iki grup benzer özellikler taşıyordu. En sık semptomlar omuzda ve üst ekstremitede ağrı (%88), kuvvetsizlik (%76) ve çabuk yorulmaydı (%68). Araştırılan parametreler ameliyat süresi, sinir ileti hızı değişmesi, asemptomatik hale gelen hasta oranı, postoperatif komplikasyon oranı, hastanede kalış süresi ve uzun dönemde asemptomatik kalış oranı idi. Bu 6 parametreden en az 4’ünde iki grup arasında fark yoksa, iki ameliyat yöntemi arasında farkın olmadığı öngörüldü.

Bulgular: B grubunda ameliyat süresi daha uzundu. Diğer beş parametre arasında fark yoktu. Her iki gruptan birer hastada tromboembolektemi gerekti. A grubunda bir hastada birinci kosta rezeksiyonu yapıldı. B grubunda 1 hastada uzun süren şiddetli ağrı oldu. Pnömotoraks her iki grupta da görüldü.

Sonuç: Servikal kosta operasyonunda iki yöntem arasındaki seçim cerrahın tercihine bağlıdır.

Keywords : Toraks çıkım sendromu, servikal kosta
Viewed : 21619
Downloaded : 3710