ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Alt Ekstremitede Görülen Düşük Ayak ve Kompartman Sendromu
Arif TARHAN, Fikri YAPICI, Onur TÜREK, Mehmet YILMAZ, Nihan YAPICI, Yücesin ARSLAN, Tamer KEHLİBAR, Azmi ÖZLER
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Daha önceden herhangi bir periferik damar hastalığı bulunmayan 2 olguda sorunsuz bir koroner arteriyel bypass ameliyatı sonrası, tek taraflı olarak sağ bacakta 1 olguda düşük ayak, diğerinde ise kompartman sendromu ile miyonekroz gelişti. Her iki olguda risk faktörleri araştırıldı. Uzamış kardiyopulmoner bypass (KPB) ve buna eşlik eden düşük sistolik kan basıncı sırasında KPB’den çıkılmadan baldıra uygulanan sıkı elastik bandajın nöropati ve kompartman sendromuna gidebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabileceği sonucuna varıldı. Özellikle bacakta periferik dolaşım bozukluğu olan olgularda, KPB’den çıkılıp pulsatil yeterli sistolik kan basıncı sağlanana kadar bacak pozisyonunun gerginlik yaratmayacak şekilde ayarlanması ve elastik bandajın KPB’ den çıkmadan sarılmaması nöropati ve kompartman sendromu riskini en aza indirecektir.
Keywords : Kompartman sendromu, koroner bypass cerrahisi, elastik bandaj
Viewed : 14196
Downloaded : 3480