ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilateral Eş Zamanlı Akciğer Kanseri Olgusu
Alpay SARPER, Abid DEMİRCAN, *Necdet ÖZ, **Gülay ÖZBİLİM, ***Erol IŞIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

* Antalya SSK Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

*** Antalya Göğüs Cerrahisi Merkezi, Antalya

Multiple primer akciğer kanserleri nadir görülmektedir. Sunduğumuz olgu iki taraflı eş zamanlı primer akciğer kanseri olgusudur. Tümörün tanı konulduğu anda herhangi bir mediastinal yayılımı ve uzak metastazı yoktu. Her iki tümöre de radikal rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik incelemede yassı epitel karsinomu saptandı. Evreleri Ia ve Ib olarak değerlendirildi. Hasta 28 ayını doldurdu ve herhangi tümoral gelişime rastlanmadı. Bu hastaların radikal rezeksiyon sonrası yaşam süreleri, metastatik lezyon olan hastalara göre daha uzundur. Bu nedenle multiple lezyonlarda primer veya metastaz ayrımı çok önemlidir.
Keywords : Akciğer kanseri, eş zamanlı, bilateral
Viewed : 15199
Downloaded : 3360