ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal Aort Hipoplazisi: Olgu Sunumu
H. Alper UZUN, Kerim ÇAĞLI, Murat BEYAZIT, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMİR
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Kırk yaşındaki kadın hasta, 100-150 metre yürümekle olan bilateral alt ekstremite ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde her iki alt ekstremite arteriyel nabızları palpe edilemeyen hastanın yapılan dijital subtraksiyon anjiyografisinde abdominal aortanın sol renal arter seviyesinde tıkalı olduğu görüldü. Ön tanıda aortanın aterosklerotik tıkayıcı hastalığı düşünüldü. İntraoperatif olarak bu seviyede aort hipoplazisi olduğu tespit edilen hastaya sentetik Y greft ile aortobifemoral bypass uygulandı. Postoperatif bir sorunu olmadı.
Keywords : Hipoplazi, abdominal aort, aortobifemoral
Viewed : 11599
Downloaded : 2264