ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÜST EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Mustafa SEÇİL, Yiğit GÖKTA, Oğuz DİCLE, * Hüdai ÇATALYÜREK, * Ünal AÇIKEL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Anabilim Dalı, İSTANBUL
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İZMİR

Amaç:

Bu çalışmada, üst ekstremite derin ven trombozu tanısında renkli Doppler ultrasonografinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:

Üst ekstremitede derin ven trombozu ön tanısıyla refere edilen 37 hasta renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. Olguların 22'sinde üst ekstremite venografi incelemesi yapılmış, venografi incelemesi altın standard kabul edilerek renkli Doppler ultrasonografinin tanısal duyarlılığı belirlenmiştir.

Bulgular:

Segmental tutulumun belirlenmesinde renkli Doppler ultrasonografinin tanısal duyarlılığı subklavyan ven için %90.4, aksiller ven için %95, brakial ven ve distali için %83.3 olarak saptanmıştır. Ancak genel olarak bakıldığında, yani üst ekstremitede derin ven trombozu varlığını belirlemedeki duyarlılık %100 olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç:

Renkli Doppler ultrasonografi non-invaziv, kontrast madde gerektirmeyen, kolay ulaşılabilir, tekrarlanabilir ve göreceli olarak ucuz bir yöntem olarak üst ekstremite derin ven trombozu olgularında öncelikle tercih edilmesi gereken güvenilir bir tanı yöntemidir.

Keywords : Derin ven trombozu, üst ekstremite , Deep vein thrombosis, upper extremity,
Viewed : 24549
Downloaded : 6750