ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çift Arkus Aort: Tanı Yöntemleri ve Cerrahi Yaklaşım
Yüksel ATAY, Hikmet İYEM, Tahir YAĞDI, Emin Alp ALAYUNT
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
Arkus aortayı ilgilendiren, trakea ile özofagusa bası yaparak solunum ve beslenme problemlerine yol açan bir grup anomali olarak tanımlanan vasküler ringler tüm konjenital kardiyovasküler anomaliler içersinde oldukça seyrek (< %1) görülmektedirler. Bunlar içersinde çift arkus aort en sık rastlanan (%40) ve hayatın erken dönemlerinde hışırtılı solunum, solunum sıkıntısı, senkop, beslenme sonrası öksürük ve morarma gibi semptomlar veren bir komplet vasküler ring tipidir. Bu çalışmada 1996-2000 yılları arasındaki 4 yıllık dönemde vasküler ring ön tanısı ile kliniğimize başvuran çift arkus aortalı 3 olgu ele alınarak, ek tanı yöntemleri ve cerrahi yaklaşım açısından değerlendirilmiştir.
Keywords : Çift arkus aorta, vasküler ring, aortik anjiyografi, oklüzyon testi
Viewed : 22046
Downloaded : 3880