ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyel Greftlerin Hazırlanmasında Ultrasonik Disseksiyonla Klasik Tekniğin Karşılaştırılması
Atilla SEZGİN, Murat İKİZLER, Şükrü MERCAN, Bahadır GÜLTEKİN, Tankut AKAY, Atılay TAŞDELEN, Sait AŞLAMACI
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Miyokardiyal revaskülarizasyon amacıyla arteriyel greft kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada, arteriyel greft olarak kullanılacak olan sol internal mammaryan arterin (LİMA) ve radial arterin hazırlanmasında kullanılan ultrasonik disseksiyon ile klasik tekniğin karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Kırk hastada kullanılan 60 arteriyel greftin hazırlanması ultrasonik disseksiyon tekniği (Grup I) ve klasik teknik (Grup II) olmak üzere iki grupta incelendi. Hazırlanan arteriyel greftlerin uzunluğu, çıkarılma süreleri, kullanılan hemoklip sayısı ve drenaj miktarları hesaplandı.

Bulgular: Greft hazırlama süresi Grup I’de LİMA için 22.5 ± 3.7 dak ve radial arter için 17.6 ± 4.8 dak iken, Grup II’de sırasıyla 25.2 ± 3.8 dak ve 21.8 ± 3.2 dak idi (p < 0.05). Hesaplanan boy/süre oranı Grup I’de LİMA için 0.95 ± 0.16 cm/dak ve radial arter için 1 ± 0.11 cm/dak, Grup II’de sırasıyla 0.85 ± 0.16 cm/dak ve 0.84 ± 0.06 cm/dak idi (p < 0.05). Kullanılan klip sayısı Grup I’de LİMA için 1.35 ± 1.22 ve radial arter için 1.5 ± 2.01, Grup II’de LİMA için 33.2 ± 7.1 ve radial arter için 40.8 ± 11.1 olarak tesbit edildi (p < 0.001).

Sonuç: Ultrasonik koterin elle tutulan kısmının olumsuzluklarına rağmen, greft hazırlama süresi ultrasonik koter ile daha kısa sürmektedir. Arteriyel greftlerde daha az spazma neden olması ultrasonik dissektörün arteriyel greftlerin hazırlanmasında elektrokotere iyi bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir.

Keywords : Ultrasonik disseksiyon, arteriyel greft
Viewed : 10979
Downloaded : 1973