ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Anatomisinin İncelenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Matematik Modelleme
Nilgün Ulusoy BOZBUĞA, Esat AKINCI, Cevat YAKUT, *Kayıhan ŞAHİNOĞLU, ** Lale AKARUN
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
* İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İstanbul
** Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Amaç: Sol ventrikülün anatomik özelliklerinin matematik modelleme yöntemi kullanılarak incelenmesi ve geometrik yapısının çözümlenmesi, klinik araştırmalara yardımcı bir yöntem olarak geliştirilmektedir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada formol ile fikse edilmiş 18 erişkin kadavra kalbi kullanılmıştır. Çalışmaya alınan kadavra kalplerinin bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleri ile elde edilen görüntülerinden ve silikon kullanılarak alınan kalıplarından, kalp boşluk ve duvar yapılarına ait bilgisayar verileri çözümlenmiş ve bu veriler ile implisit polinomlar kullanılarak 3-boyutlu sol ventrikül matematik modellemesi oluşturulmuştur. Sol ventrikül kitle-hacim ilişkisini belirleyen ölçütler ve sol ventrikül modeli matematiksel olarak saptanmıştır.

Bulgular: Dördüncü, altıncı ve sekizinci dereceden cebirsel denklemlerle elde edilen matematik modellemelerin sol ventrikül geometrisini yansıtmakta uygun oldukları görülmüştür. Onuncu dereceden modelleme ise geometrik yapının yanı sıra sol ventriküle ait oluşumları da (papiller kaslar) göstermekte daha başarılı bulunmuştur.

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen matematiksel modelleme yönergeleri, sol ventrikül patolojilerine yönelik düzeltim girişimleri sırasında bilgisayar ortamında sol ventrikül konfigürasyonunun oluşturulmasında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Keywords : Sol ventrikül, matematik modeleme, kardiyak anatomi
Viewed : 14987
Downloaded : 3149