ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign Plevral Effüzyonda Video Yardımlı Torakoskopik Talk Plörodezis
Mehmet BİLGİN, Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
Malign plevral efffüzyonlu hastalarda yaşam kalitesini arttırmak için malign plevral effüzyon ortadan kaldırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı malign plevral effüzyonda (MPE) video yardımlı torakoskopi (VYT) ile yapılan talk plörodezis sonuçlarını göstermektir. Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalın’da Ocak 1993- Temmuz 2000 tarihleri arasında video yardımlı torakoskopi ile talk plörodezis yapılan 69 hasta gözden geçirildi. En küçüğü 23, en büyüğü 78 yaşında (ortalama yaş 54.2) olan olguların 21’i kadın, 48’i erkek idi. Bu hastaların 27’sine lokal, 42’sine ise genel anestezi altında tek akciğer ventilasyonu ile 2 gram talk pulvarizatör yardımı ile insufle edildi. Operasyon süresi 15 dakika ile 63 dakika arasında (ortalama 42.3 dakika) değişti. Mortalite tespit edilmedi. Erken dönemde 2 hasta ile komplikasyon oranı %2.8 olarak tespit edildi. Hastaların yapılan takiplerinde 4 hastaya ikinci kez plörodezis yapıldı. Bu hastaların hastanede kalış süresi 2-8 gün arasında ortalama 4.3 gün idi. Sonuç olarak MPE’da VYT ile yapılan 2 gramlık talk plörodezis hastanede kalış süresini kısaltan etkili ve ucuz bir yöntemdir.
Keywords : Video yardımlı torakoskopi (VYT), malign plevral effüzyon, plörodezis
Viewed : 11692
Downloaded : 2213