ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yirmi Yılın Üzerinde Antikoagülan Tedavi Almadan Yaşayan Mekanik Kapak Replasmanı Yapılmış Üç Ayrı Olgunun Değerlendirmesi
Alper UZUN, Kerim ÇAĞLI, Mahmut ULAŞ, Erol ŞENER, Oğuz TAŞDEMİR
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Kliniğimizde 20 yıldan daha uzun bir süre önce değişik tiplerde aort veya mitral pozisyonda mekanik kapak replasmanı uygulanmış ve yaşları 45 ile 56 arasında değişen üç farklı hastamız rutin kontrollerine devam etmeyip antikoagülan tedavilerini almamışlardı. Herbiri polikliniğimize non-kardiyak şikayetlerle başvurmuş olup, yapılan ekokardiyografik ve sinefloroskopik değerlendirmelerinde mekanik kapaklarının fonksiyonları normal bulunmuştu. Koagülasyon fonksiyonları yönünden yapılan tüm kan tetkikleri normal sınırlardaydı.
Keywords : Björk-Shiley, Star Edwards, Lillehei Kaster,Antikoagülan Tedavi
Viewed : 13269
Downloaded : 2396