ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektus Ekskavatum ve Secundum ASD Tanılı Olguda Kombine Onarım
Ufuk YETKİN, Tayfun GÖKTOĞAN, İbrahim ÖZSÖYLER, Engin TULUKOĞLU, Ali GÜRBÜZ
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Göğüs duvarının konjenital anterior bölümü deformitelerinden en sık görüleni pektus ekskavatum olup, bu anomaliye %0.8 ile %1.5 oranında ek konjenital kardiyak defektler de eşlik etmektedir. Bunların içinde görülme sıklığı 3. sırada olan sekundum atriyal septal defekt (ASD), erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığıdır. Bu çalışmada kliniğimize pektus ekskavatum + sekundum ASD tanısıyla başvuran 19 yaşındaki olguya uygulanan Ravitch tekniği + sevundum ASD’nin primer onarımı kombine operasyonu bildirilmiştir. Şifa ile taburcu edilen hastaya uygulanan kombine teknik, mutlak endikasyon olan olgularda uygulanabilecek bir yöntemdir.
Keywords : Pektus ekskavatum, atriyal septal defekt
Viewed : 11997
Downloaded : 2345