ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VATS İLE CASTLEMAN HASTALIĞI TANISI: OLGU BİLDİRİSİ
Gökhan HACIİBRAHİMOĞLU, Okan SOLAK, Lütfiye ERKAN, Atilla GÜRSES
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
Castleman hastalığı etiyolojisi bilinmeyen dev lenf nodu hiperplazisidir. Mediastinal kitleler içinde çok az görülen benign lezyonlardandır. Olgumuzda anterior mediastinal yerleşimli 6 x 3.5 x 3cm boyutlarında kitle vardı. Çeşitli yöntemlerle tanı konulamayan hastaya VATS ile tanı kondu. Fakat lezyonun yerleşimi komplet rezeksiyonu mümkün kılmaması üzerine torakotomi uygulanarak çıkarıldı. Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisinde VATS seçeneği her zaman akılda bulundurulmalı ve uygun endikasyonlarla uygulanmalıdır.
Keywords : Castleman hastalığı, video torakoskopi , Castleman’s disease, video-asisted thoracoscopy
Viewed : 9212
Downloaded : 2448