ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İyatrojenik Tiroservikal Yalancı Anevrizma
Vedat ERENTUĞ, Denyan MANSUROĞLU, Altuğ TUNCER, Murat Bülent RABUŞ, İbrahim UYAR, Bahadır DAĞLAR
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Günümüzde santral ven ve arter kateterizasyonu, tanı ve tedavi amacıyla oldukça sık kullanılmaktadır. Girişim sonrasında psödoanevrizma gibi hayatı tehdit eden ve acil tedavi gerektiren komplikasyonların oluşma riski oldukça düşüktür. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz uygulanacak 13 yaşındaki hastanın juguler ven kateterizasyon girişiminden 15 gün sonra boyunda şişlik oluşması nedeniyle yapılan manyetik rezonans anjiyografisinde trunkus tiroservikalisten köken alan psödoanevrizma tespit edildi. Genel anestezi eşliğinde psödoanevrizmanın boynu ligatüre edilerek başarıyla çıkartıldı.
Keywords : Psödoanevrizma, trunkus servikalis, kateterizasyon, hemodiyaliz
Viewed : 12104
Downloaded : 2495