ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp Transplantasyonu Sonrası Gelişen Aspergillus Flavus’a Bağlı Akciğer Absesi
Denyan MANSUROĞLU, Altuğ TUNCER, Ercan EREN, Kaan KIRALİ, Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Kalp transplantasyonu sonrası mortaliteyi etkileyen sebeplerin başında akut rejeksiyon ve enfeksiyonlar gelmektedir. Ortotopik kalp nakli gerçekleştirilen 30 yaşındaki erkek hastada postoperatif 3. haftada yüksek ateş, lökositoz ve genel durum bozukluğu ile kendini belli eden enfeksiyon nedeniyle yapılan tetkiklerde sağ plevral effüzyon ve ilk kan kültürlerinde gram (-) enterokok üremesi tespit edildi. Uygun antibiyotik tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle bir ay sonra yapılan bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ akciğer orta lobun lateral segmentinde abse formasyonu tespit edildi. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde abse drenajı uygulandı. Alınan materyalden aspergillus flavus identifiye edilerek amfoterisin B başlandı. Üç aylık tedavi sonrası hastada klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. İmmunsupressif tedavi alan transplant hastalarında bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kadar mantar enfeksiyonlarıda yüksek mortaliteye yol açmaktadır. Erken teşhisi çok önemli olup, antibiyoterapi yanında absenin drenajı veya cerrahi olarak eksizyonuyla olumlu sonuç alınabilir.
Keywords : Aspergillus, transplantasyon, immunsupressif, amfoterisin B, enfeksiyon
Viewed : 10707
Downloaded : 2037