ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Raynaud Fenomenine Güncel Yaklaşım
Ufuk YETKİN, Ali GÜRBÜZ
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Raynaud Sendromu genellikle üst ekstremite, bazen de alt ekstremite arter ve arteriyollerini simetrik olarak tutar. Tipik olarak soğuk ve emosyonel strese cevap tarzında ortaya çıkan renk değişikliği, ağrı, ya da duyu algılama yeteneğinde kayba neden olan ataklar halinde gelen vazospastik bir bozukluktur. Klinik semptomatolojisinde epizodik, dijital iskemi karakteristiktir. Raynaud Sendromu’nu oluşturan temel etyolojik faktör halen tam olarak bilinmemektedir. Ancak son yıllardaki prostoglandin metabolizması, mikrodolaşım ve endotel hücrelerinin rolü konusundaki araştırmalar sonucu elde edilen ümit verici gelişmeler bu hastalığın patofizyolojisini geniş ölçüde anlamamızı sağlayabilmiş ve tedavide yeni yaklaşımları benimsememize neden olmuşlardır.
Keywords : Raynaud fenomeni, konnektif doku hastalıkları, CREST Sendromu, servikotorasik sempatektomi
Viewed : 82477
Downloaded : 22536