ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Teknikler: Mini Sternotomiler
Kıvanç METİN, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir, TURKEY
Amaç: Minimal invaziv teknikler bir çok kardiyak patolojinin tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Atan kalpte bypass, minimal invaziv direkt koroner bypass veya robotik cerrahi gibi yeni teknikler genellikle erişkin olgularda koroner bypass cerrahisi uygulamalarında kullanılmaktadır.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1993 yılından bu yana pediyatrik olgularda minimal invaziv teknikler uygulamaktayız. Değişik kardiyak lezyonlara sahip 10 olguda da, mini sternotomi tekniklerini kullandık.

Bulgular: Erken ve geç morbidite ve mortalite görülmedi, hastalar ortalama 5 gün (3-8) içerisinde taburcu edildi.

Sonuç: Mini sternotominin kullanışlı ve güvenli bir yöntem olduğuna inanıyoruz. Özel enstrümanlar gerektirmemektedir ve cerraha alışkın olduğu bir görüntü sağlamaktadır.

Keywords : Minimal invaziv, konjenital, açık kalp ameliyatı
Viewed : 13401
Downloaded : 2134