ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ERKEN KORONER ATEROSKLEROZ GELİŞMİŞ OLAN KORONER ARTER ANOMALİSİ; SAĞ AORTİK SİNÜS VALSALVADAN AYRI BİR OSTİUM İLE KAYNAKLANAN POSTERİOR DESANDAN KORONER ARTER
Sinan DAĞDELEN, Serdar SOYDİNÇ, * Hasan KARABULUT, * Nuri ÇAĞLAR
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İSTANBUL
*Acıbadem Hastanesi, İSTANBUL
Yirmi altı yaşında bir erkek hasta koroner anjiyografi yapılması maksadı ile hastanemize sevk edildi. Hastanın sol sistem koroner anjiyogramında, sol ön inen koroner ve sirkumfleks arter normal olarak izlendi. Sağ sistem koroner anjiyogramında sağ koroner arter normal olarak izlendi, ve sağ sinus Valsalva’dan ayrı bir ostiumdan kaynaklanan posterior desandan koroner arter tespit edildi. Anormal orijinli posterıor desandan koroner arter proksimalinde %60 darlık yapan aterosklerotik lezyon tespit edildi.
Keywords : Koroner arter anomalisi, posterior desandan koroner arter, aortik ark , Coronary artery anomaly, posterior descending coronary artery, aortic arch
Viewed : 11648
Downloaded : 3208