ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotiko-Aksiller/Subklavyan Bypass Greft Uygulanan Subklavyan Steal Sendromu Olgularımızda Orta Dönem Sonuçlarımız
Onur GÜRER, Fikri YAPICI, Bayer ÇINAR, Mesut KÖSEM, Yavuz ENÇ, Özge SEZERMAN
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
Amaç: Subklavyan steal sendromu insidansı sanıldığından daha yüksek oranda olup, semptomatik olgularda çeşitli cerrahi tekniklerle tam iyileşme sağlanabilir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, 5 yılını tamamlamış ve karotiko-aksiller veya karotiko-subklavyan bypass yöntemi ile opere edilmiş 25 subklavyan steal sendromlu olgudaki komplikasyonlar, mortalite ve patensi oranlarının retrospektif analizi yapılmıştır.

Bulgular: Bir olguda (%4) erken oklüzyon ve yine 1 olguda (%4) geç greft oklüzyonu gerçekleşti. Erken oklüzyon, embolektomi ile tedavi edildi. Geç greft oklüzyonu ise reopere edilmeden takibe alındı. Total kümülatif 5 yıllık patensi oranı %96 olarak gerçekleşti. Mortalite oranları ilk otuz günde %4 ve 5. yılda gene %4 oldu. Postoperatif komplikasyonlar 1 olguda (%4) operasyon bölgesinde hematom, 1 olguda (%4) sol hemiparezi, 1 olguda (%4) üst ekstremiteye periferik embolizasyon olarak gerçekleşti. Geç dönemde ise 1 olgu (%4) greft enfeksiyonu nedeni ile reopere edildi.

Sonuç: Subklavyan steal sendromunda karotiko-aksiller veya karotiko-subklavyan bypass, uygun cerrahi endikasyonlarda ve tecrübeli cerrahlar tarafından, kabul edilir morbidite ve mortalite ile uygulanabilir.

Keywords : Subklavyan steal, greft, bypass, patensi, ekstraanatomik
Viewed : 11956
Downloaded : 3001