ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Kapak Stenozu ile Birlikte Olan ve Sağ Ventriküle Açılan Sağ Koroner Arter Fistülü
İlyas KAYACIOĞLU, Cüneyt KONURALP, Mustafa İDİZ, Murat AKÇAR, *Seden ÇELİK
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Mitral kapak hastalığı ile koroner arter fistülünün (KAF) birlikte bulunması oldukça nadir görülen bir durumdur. Çoğu vakadaasemptomatik seyreden veya angina benzeri semptomlarla kendini gösteren KAF bir kapak hastalığı ile birlikte olduğunda semptomve fizik muayene bulguları kolaylıkla maskelenebilir. Bu çalışmada, mitral kapak stenozuyla birlikte olan bir KAF olgusunubildirilmiştir. Sadece nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı şikayetleri olan ve kapak replasmanı öncesinde anjiyokardiyografik tetkikiyapılan hastada sağ koroner arter ile sağ ventrikül arasında bir konneksiyon tesbit edilmiştir. Prostetik kapak ile mitral valv replasmanıyapılan hastada fistül yeri bulunarak bağlanmıştır. Mitral kapak hastalığı ile birlikte görülen koroner arter anomalileri içinde literatürdesağ ventriküle açılan bir fistül bildirilmemiştir. Valvüler hastalıkla (mitral ve/veya aortik) birlikte olan bildirilmiş sınırlı sayıdaki vakalarda fistül pulmoner arter veya sağ atriuma açılmaktadır.
Keywords : Mitral kapak darlığı, koroner arter fistülü, açık kalp cerrahisi, sağ ventrikül
Viewed : 12245
Downloaded : 2453