ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Heyde Sendromu: Vaka Takdimi
Hakan BİNGÖL, Bilgehan Savaş ÖZ, Ertuğrul ÖZAL, Ahmet Turan YILMAZ, Harun TATAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Turkey
Heyde Sendromu, kalsifik aort stenozu ve gastrointestinal kanama ile seyreden ve oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Aort stenozu ile gastrointestinal sistem kanaması arasındaki ilişkinin tam olarak bilinmemesi ve oldukça nadir görülmesi nedeni ile Heyde Sendromu ile ilgili olarak çok az sayıda literatür mevcuttur. Kliniğimize nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile müracaat eden 70 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkikler sonucu iskemik kalp ve aort kapak hastalığı tanısı koyarak aortokoroner bypass ve biyoprotez aort kapak replasmanı uyguladık. Postoperatif 1. günde ileri derecede gastrointestinal sistem kanaması sebebi ile yapılan endoskopi ve selektif anjiyografi sonucu çekumda anjiyodisplazi tespit edilerek Heyde Sendromu tanısı konulan hastanın postoperatif dönem tedavi ve takibini inceledik.
Keywords : Heyde Sendromu, kalsifik aort stenozu, anjiyodisplazi, gastrointestinal sistem kanaması
Viewed : 16342
Downloaded : 4601