ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mounier – Kuhn Sendromu: Olgu sunumu
Alpay SARPER, *Necdet ÖZ, Abid DEMİRCAN, **Erol IŞIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya,
*Antalya SSK Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya
**Antalya Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya
Mounier – Kuhn sendromu nadir görülen, üst solunum yolunda elastik ve musküler dokudaki defekt sonucu oluflan, konjenital bir hastalıktır. Sunduğumuz olgu hemoptizi, tekrarlayan ağır pnömoni atakları ve tek taraflı kistik bronflektazi ile birlikte seyreden trakeobronkomegali olgusudur. Hastaya sağ pnömonektomi uygulanmıfltır. Operasyondan sonra belirgin klinik düzelme görüldü ve hasta halen 4 yıldır kontrol altında sağlıklı olarak hayatına devam etmektedir.
Keywords : Mounier – Kuhn sendromu, trakeobronkomegali, bronşektazi
Viewed : 14082
Downloaded : 3001