ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediastinit Tedavisinde Hemirektus Flebi ve Bilateral Pektoral Kas Kaydırma Tekniği
Yusuf Kenan YALÇINBAŞ, Ersin EREK, Ece SALİHOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, *Cemal ŞENYUVA
İstanbul Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
*İstanbul Memorial Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, İstanbul
Günümüzde koroner bypass sonrası mediastinit, insüline bağımlı diyabet, iki taraflı internal torasik arter kullanımı, ileri yaş ve önemli diğer organ bozuklukları gibi riskler yoksa %1’den daha az sıklıkla karşılaşılan ciddi bir komplikasyondur. Sol internal torasik arter kullanılan düflük riskli bir koroner bypass hastasında mediastinit gelişirse ve klasik tedavi olan parsiyel sternal rezeksiyon, debridman, Robiscek onarımı ve kapalı mediastinal irrigasyon ile kontrol altına alınamazsa, sternumun komplet rezeksiyonu ile birlikte sağ hemirektus flebi ve bilateral pektoral kas kaydırma yöntemi multidisipliner bir yaklaşımla uygulanabilir ve bu fatal komplikasyon başarı ile tedavi edilebilir.
Keywords : mediastinit, rektus, pektoral, koroner bypass
Viewed : 13196
Downloaded : 2689