ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Künt Travma Sonrası Meydana Gelen Subklavyan Arter Yaralanması: Olgu Sunumu
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sinan DAĞDELEN, Cem ALHAN, *Ufuk NALBANTOĞLU
Acıbadem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
*Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
Subklavyan arter (SKA) yaralanmaları nadir vasküler yaralanmalar olup, yüksek mortalite ve morbidite gösterirler. Künt travmalarsubklavyan arterin orta ve son bülümünde yaralanmalara neden olması ile delici travmalardan farklılık gösterir. Hastanemiz acil servisine künt travma sonucunda müracaat eden biri 27, diğeri 29 yaşındaki iki erkek hastanın yapılan muayeneleri sonucunda sağkolda distal nabızların alınamaması üzerine önce doppler, arkasından periferik anjiyografi yapıldı. Anjiyografide, birinci olguda subklavyan arterin distalinde 5 santimetrelik bir segmentin trombüs ile dolu olduğu saptandı. İkinci olguda ise subklavyan arterin ortabölümünde yaklaşık 3 santimetrelik trombüs belirlendi. Aynı zamanda brakiyal pleksus yaralanması da bulunan her iki olguoperasyona alındı. Birinci olguya 6 mm polytetraflowrethylene (PTFE) greft kullanılarak subklavyan-aksiller, ikinci olguya ise 6 mmpolytetraflowrethylene greft kullanılarak sağ karotiko-subklavyan bypass uygulandı. Operasyon sonrası komplikasyon gelişmeyen heriki olgu taburcu edildi.
Keywords : Künt travma, subklavyan arter, PTFE greft, ekstraanatomik
Viewed : 10873
Downloaded : 2795