ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS)
Yaman ÖZYURT, Hakan ERKAL, Zuhal ARIKAN, *Recep DEMİRHAN
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
*Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ilk olarak 35 yıl önce Ashbaugh ve arkadaşları tarafından tarif edilmiştir. Her iki akciğeride içine alan nonkardiyojenik özellikteki diffüz infiltrasyonla karakterize, oksijen tedavisine cevap vermeyen akut solunum yetmezliği sendromudur. Klinik olarak taflipne, dispne ve siyanozla karakterizedir. Görülme sıklığı 3-8/100,000 olmasına karşılık, mortalite %40-90 arasındadır. Patofizyolojide alveolo-kapiller membran harabiyetine bağlı nonkardiyojenik akciğer ödemi gelişmesi söz konusudur. Günümüzde ARDS patofizyolojisinin tedavi edilmesi mümkün olmadığından tedavi, semptomatik ve destekleyici olmaktan ilerigidemez. Hayat kurtarıcı olan ventilatör tedavisinde en popüler olanlar akciğer koruyucu ventilasyon, permisif hiperkapni, yüksek PEEP, pron pozisyonudur. Ekstrakorporyal yaşam desteği, yüksek frekanslı ventilasyon, likit ventilasyon ve farmakolojik tedavistandart tedaviye girmemekle beraber bazı araştırmalarda, klinik sonuç üzerine umut vaat ettiği gösterilmiştir. Bu hastalığın patogenezine ve özellikle sistemik inflamatuar cevap sendromuna odaklanan çalışmalar mortalite ve morbidite oranlarının düşmesineneden olacaktır.
Keywords : Akut respiratuar distres sendromu, akut akciğer hasarı
Viewed : 155845
Downloaded : 42718