ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: 75 Olguluk Deneyimimiz
Nehir Sucu, Barlas Aytaçoğlu, Ali Özdülger, Oğuz Köksel, Ali Gül, Murat Dikmengil
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
Amaç: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları genellikle akut solunum sıkıntısı ile görülürken bazen sessiz kalabilir. Başlangıçta sessiz kalan olgular daha sonra karşımıza dirençli akciğer enfeksiyonu, bronşektazi veya akciğer absesi gibi bir klinik tabloyla çıkabilir. Bu çalışmadaki amacımız aspirasyon şüphesi uyandıran klinik tabloların tanı ve tedavisinde ve kesin tanı almış hastaların tedavisinde bronkoskopinin önemini vurgulamaktır.

Materyal ve Metod: Yabancı cisim aspirasyon şüphesi ile yetmiş beş hasta kliniğimize kabul edilmiş ve bronkoskopi yapılmıştır.

Bulgular: Elli dört çocuk (%72) yabancı cisim aspirasyonu tanısı ile tedavi için bronkoskopiye alınırken, yirmi bir çocuk (%28) öncelikle tanı amaçlı bronkoskopiye alınmıştır. Üç çocukta (%4) ölümcül olmayan komplikasyon gelişmiştir.

Sonuç: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu hayatı tehdit eden büyük bir problemdir. Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi uyandıran klinik tablolarda tanı ve tedavide bronkoskopi kaçınılmazdır.

Keywords : Yabancı cisim aspirasyonu, hava yolu tıkanıklığı, bronkoskopi
Viewed : 10912
Downloaded : 1989