ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Serbest Dolaşan Sol Atriyal Top Trombüs
Mehmet Ali Özatik Alper Uzun, Omaç Tüfekçioğlu Ferit Çiçekçioğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Cardiovascular Surgery Department
*Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Cardiology Department
Bu yazıda serbest dolaşan sol atriyal top trombusü olan orta yaşlı bir kadın olguyu sunduk. Olgu, operasyondan yaklaşık bir ay önce polikliniğimize nefes darlığı ve yorgunluk şikayeti ile başvurmuştu. Yapılan transtorasik ekokardiyografisinde mitral darlığı ve sol atriyum duvarına yapışık trombus (1.5x1.1 cm) tespit edildi. Ritmi atriyal fibrilasyon idi. Olgunun medikal tedavi ile takibine karar verildi. Bundan bir ay sonra semptomlarının şiddetlenmesi nedeniyle tekrar başvurdu. Transtorasik ve transesofageal ekokardiyografisinde 2.65x2.88 cm boyutlarında serbest dolaşan sol atriyal top trombus tespit edildi. Bunun üzerine olgu acil olarak opere edildi.
Keywords : Sol atrium, top trombus, mitral darlığı
Viewed : 10340
Downloaded : 2151