ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VSD Yamasından Kaynaklı Brusella Endokarditi ve Cerrahi Tedavisi
Mustafa Şırlak, Uğursay Kızıltepe, Zeynep Baştüzel Eğileten, Adnan Uysalel, Ercan Tutar, Semra Atalay, Hakkı Akalın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, Ankara
Brucella endokarditi potansiyel olarak ölümcül bir durumdur. Çoğunlukla prostetik ve nativ kapakta görülmekle beraber çok nadiren ventriküler septum defektinin (VSD) kapatılmasını takiben kullanılan yamada geliştiği de bildirilmiştir. Bu olgu sunumu ile VSD yamasında brusella endokarditi gelişen nadir bir vakadaki deneyimimizi paylaşmak istedik. Bu hastada, postoperatif 1. ayda rekürran VSD gelişti. Hasta, yamanın değiştirilmesine gerek kalmadan enfekte dokuların debridmanı ve defektin onarımına ek olarak uzun süreli antibiyotik uygulaması ile başarıyla tedavi edildi.
Keywords : Brusella, endokardit, ventriküler septal defekt
Viewed : 11108
Downloaded : 2811