ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL STENOZUNDA KAPAK REPLASMANI ÖNCESİ VE SONRASINDA EFOR KAPASİTESİNİN TREADMİLL EGZERSİZ TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖLBAŞI İlhan, TÜRKAY Cengiz, AKBULUT Ercan, GÜLMEZ Harun, METE Atalay, BAYEZİD Ömer, *KABUKCU Mehmet
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
Mitral stenozunda düşük kalp debisi ve pulmoner konjesyon, egzersiz intoleransına neden olur. Cerrahi tedavi ile egzersiz kapasitesindeki düzelme miktarını değerlendiren az sayıda araştırma mevcuttur. Çalışmamızın amacı mitral kapak replasmanı sonrası egzersiz kapasitesindeki düzelmeyi daha objektif değerlendirmektir. Ocak 1993 - Mart 1998 arasında pulmoner hipertansiyon ve orta veya ileri derecede triküspit yetmezliği bulunan izole mitral stenozlu 28 hastaya mitral kapak replasmanı yapıldı. Kapak replasmanı ile egzersiz kapasitesinde oluşan değişiklikler prospektif olarak değerlendirildi. Mitral kapak replasmanı ile eksersiz süresi 3.71±1.86/dak'dan, 6.76±2.12/dak'ya (p<0.01), egzersiz kapasitesi 4.05±1.93 MET'den, 7.80±1.62 MET'e yükseldi (p<0.01).

Sonuç olarak; bu çalışmada mitral stenozlu hastalarda, mitral kapak replasmanı ile egzersiz performansında önemli düzelmenin olduğu, subjektif düzelme hissinin, objektif olarak belirlenen düzelmeden daha az olduğu gösterilmiştir.

Keywords : Mitral stenozu, kapak replasmanı, egzersi kapasitesi, Mitral stenosis, mitral valve replacement, exercise capacity
Viewed : 17856
Downloaded : 3658