ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multipl Koroner Arteriyovenöz Fistüllerin Koil Embolizasyonu İstenilen Sonucu Verebilir mi?
İstemihan Tengiz Ertuğrul Ercan, Necmettin Yakut**, Azem Akıllı **, Ümit Ertürk
Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
*Central Hospital, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Koroner arter fistüllerinin transkateter oklüzyonu etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Bu işlem ile açık kalp ameliyatı ve buna ait komplikasyonlardan kaçınılabilir. Transkateter oklüzyondan sonra hastaların uzun dönem sonuçları hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Otuziki yaşındaki bayan olgunun koroner anjiyografisinde multipl konjenital koroner arter fistülleri saptandı. Tedavide 3x20 mm ve 5x20 mm platinum kompleks koiller en geniş fistülün orta kısmına yerleştirildi ve başarılı oklüzyon sağlandı. Bir ay sonraki kontrol koroner anjiyografide rezidüel akım saptandı. Rezidüel akım daha geniş çap kazanan küçük fistüller aracılığı ile meydana gelmekteydi. Multipl koroner arter fistüllerin tedavisinde en geniş fistülün koil ile oklüzyonu beklenen başarıyı sağlamada yetersiz görünmektedir.
Keywords : Multipl koroner arteriyovenöz fistüller, transkateter koil embolizasyon, koroner arter
Viewed : 11417
Downloaded : 2220