ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GLOBAL SEREBRAL İSKEMİ SONRASI REPERFÜZYON HASARINI AZALTMADA FLAVONOİDLERİN ROLÜ
Ali RAHMAN, Bilal ÜSTÜNDAĞ, İbrahim Hanifi ÖZERCAN, Oktay BURMA, Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, M. Faik ÖZVEREN, İhsan Sami UYAR
Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ELAZIĞ
Amaç:

Çalışma, dört damar oklüzyon metodu ile global serebral iskemi uygulanan ratlarda gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı iskemik dokularda reperfüzyon sonrası gelişen hasarı önlemede flavonoidlerin etkisini araştırmaktı.

Yöntem:

Grup 1 (kontrol grubu), grup 2 (iskemi-reperfüzyon grubu), grup 3 (tedavi sonrası iskemi-reperfüzyon grubu) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Tüm gruplarda işlem sonrası elde edilen beyin dokularında malonyldialdehyde ve glutatyon peroksidaz aktivite sevciyeleri ile histopatolojik olarak hücre yapıları değerlendirildi.

Bulgular:

Malonyldialdehyde (MDA) düzeyleri kontrol grubuna göre grup 2'de anlamlı olarak (p<0.01) artarken grup 3'teki artış anlamlı değildi. Glutatyon peroksidaz aktivite düzeyleri grup 2'de anlamlı olarak azalmıştı (p<0.01). Histopatolojik olarak da grup 3'de hücrelerin daha iyi korunduğu görüldü.

Sonuç:

Elde ettiğimiz bulgular flavonoidlerin reperfüzyon sonrası lipid peroksidasyonunu azaltmada etkili olduğunu düşündürmektedir.

Keywords : Global serebral iskemi, reperfüzyon, flavonoid, Global cerebral ischemia, reperfusion, flavonoid
Viewed : 10605
Downloaded : 2899