ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sistolik Disfonksiyonlu Asandan Aort Anevrizması ve Aort Koarktasyonu: Olgu Sunumu
Kerim Çağlı, Hasan Uncu, Garip Altıntaş, Mustafa Emir, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Konjenital kalp hastalıkları içerisinde %5-8 oranında sıklığa sahip aort koarktasyonuna bir çok ek anomali eşlik etmektedir. Bunlardan en sık görüleni biküspid aort kapağıdır. Bu yazıda 30 yaşındaki asandan aort anevrizması, aort koarktasyonu ve biküspid aort kapağı olan sistolik disfonksiyonlu asemptomatik hasta takdim edilmiştir. Hastanın önce aort koarktasyonuna müdahale edilmiş, sonraki seansa asandan aort ve biküspid aort kapağa müdahale planlanmıştır. Cerrahi girişimdeki strateji ve öncelik önemlidir.
Keywords : Sistolik disfonksiyon, aort koarktasyonu, asandan aort anevrizması, biküspid aort kapağı
Viewed : 12898
Downloaded : 3115