ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arkus Aorta Sendromu ve Koroner Arter Hastalığının Eş Zamanlı Transtorasik Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Ahmet Sarıtaş, Alper Uzun, Şeref Küçüker, Ahmet Akgül, Oğuz Taşdemir
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Arkus aorta dallarının tamamında aterosklerotik darlıklar görülmesi arkus aorta sendromu olarak adlandırılır ve ender görülür. Semptomatik olgularda tedavi cerrahidir. Cerrahi girişim transtorasik veya ekstratorasik yaklaşımla gerçekleştirilir. Eğer arkus aorta sendromu cerrahi revaskülarizasyon gerektiren koroner arter lezyonları ile birlikte ise transtorasik yolla ve eş zamanlı cerrahi girişim tercih edilebilir. Bu yazıda arkus aorta sendromu ile birlikte koroner arter hastalığı gösteren bir olguya transtorasik eş zamanlı koroner bypass ve arkus aorta dallarına gerçekleştirilen revaskülarizasyon olgusunu sunmaktayız.
Keywords : Arkus aorta sendromu, koroner arter hastalığı, eş zamanlı revaskülarizasyon
Viewed : 15446
Downloaded : 6864