ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Lobar Amfizem
Şevval Eren, Akın Eraslan Balcı, Refik Ülkü, Mehmet Nesimi Eren, Nihal Kılınç
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
1993-2001 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 4 konjenital lobar amfizemli olgu gözden geçirildi. Olguların 3’ü erkek, 1’i kızdı ve yaşları 28 gün, 2, 3 ve 10 aydı. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, dispne, siyanoz ve sıkıntılı solunum ana bulgulardı. Olguların 3’ünde sol üst lob tutulmuştu. Göğüs x-ray ve bilgisayarlı tomografi tutulmuş lobların hiperaerasyonunu gösteriyordu. Bütün olgularda lobektomi yapıldı ve postoperatif dönem sorunsuz geçti. Solunum sıkıntısı ile gelen her infantta konjenital lobar amfizemden şüphelenilmelidir. Başarılı medikal tedaviler bildirilmesine rağmen, tutulan lobun cerrahi rezeksiyonu kabul edilen tedavi yöntemidir.
Keywords : Konjenital lobar amfizem, lobektomi
Viewed : 13865
Downloaded : 2839