ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Blalock Taussig Şant Operasyonu Sonrası Gelişen Dev Seroma ve Cerrahi Tedavisi
Ece Salihoğlu, Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Nilüfer Öztürk, Tayyar Sarıoğlu
İstanbul Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Siyanotik kalp hastalıklarının palyatif cerrahi tedavisinde sık uygulanan modifiye Blalock Taussig şant ameliyatlarında politetrafloroetilen greftlerin kullanımına bağlı olarak seroma gelişebilir. Genellikle spontan olarak düzelen bu komplikasyon çok nadir olarak hayatı tehdit eden semptomlara sebep olabilir. Bu yazıda modifiye Blalock Taussig şant operasyonu sonrası gelişen ve mediastinal bası semptomlarına sebep olan dev seroma olgusu ve cerrahi tedavisi sunulmaktadır. Bu olgu nedeni ile seromanın nadiren de olsa hayatı tehdit edebileceğine ve özellikle şant operasyonu sonrası tekrarlayan seröz drenajı olan hastaların seroma gelişimi yönünden yakın takibine dikkat çekmek istedik.
Keywords : Blalock Taussig şant, seroma, PTFE
Viewed : 13378
Downloaded : 5188