ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SSK Süreyyapaşa Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 100 Vaka
Cengiz Köksal, Sabit Sarıkaya, Vural Özcan, Mustafa Zengin, *Burhan Meydan, *Abdullah Helvacı, Saliha Terzi
SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
İstanbul’da Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ilk ve tek koroner anjiyografi ve açık kalp ameliyatının yapıldığı merkezi olan Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde Nisan 2001-Ağustos 2002 tarihleri arasındaki dönemde 100 açık kalp ameliyatı yapılmıştır. Seksendört hastaya koroner bypass (23 atan kalpte, 61 kardiyopulmoner bypass ile), 6 hastaya mitral kapak replasmanı, 2 hastaya mitral kapak tamiri, bir hastaya Benthall ameliyatı, 5 hastaya aort kapak replasmanı, 2 hastaya ASD sekundum, 1 hastaya ASD primum tamiri yapıldı. 2 hastamıza CABG ile eşzamanlı pnömonektomi, 6 hastaya CABG ile eş zamanlı karotis endarterektomisi yapılmıştır. 6 hastamız sol ana koroner arter hastası idi ve acil olarak ameliyata alındı. Hastane mortalitemiz 6 hastadır. 4 hastada minör cerrahi infeksiyon ve bir hastada mediastinit gelişti. Ortalama yoğun bakım kalış süresi 2 (1-6), hastane kalış süresi 7 (6-17)’dir.
Keywords : Açık kalp cerrahisi, OPCAB, CABG
Viewed : 20067
Downloaded : 5227