ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir Koroner Arter Ektazisinin Anjiyografik Görünümü
Ramazan Akdemir, *Cenk Tataroğlu, **Cihangir Uyan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
*Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce
**Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
Keywords :
Viewed : 7433
Downloaded : 1869