ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çalışan Kalpte Koroner Bypass Sırasında Hemodinamiye Pozisyon, İskemi ve Reperfüzyonun Etkileri
Davit Saba, *Suna Gören, Bülent Hakan Tekin, İrem İris Kan Aytaç, Işık Şenkaya, Abdulkadir Ercan, Hayati Özkan, *Gülsen Kofralı
Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa
*Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bursa
Amaç: Çalışan kalpte koroner bypass sırasında kardiyak yer değiştirmenin, bölgesel iskemi ve reperfüzyonun kendi yöntemimizdeki dört ana duruşta hemodinamiye olan etkilerini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ekim-Aralık 2001 tarihleri arasında kliniğimizde elektif şartlarda çalışan kalpte koroner bypass uygulanan 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Anterior, lateral, posterior ve inferior duruşlarda pozisyon, iskemi, reperfüzyon ve ameliyat sonunda kalp hızı (HR), ortalama sistemik arteriyel basınç (MAP), santral venöz basınç (CVP), ortalama pulmoner arter basıncı (MPAP), pulmoner kapiller “wedge” basıncı (PCWP), kardiyak debi (CO) değerleri ölçülerek başlangıç ile karşılaştırıldı.

Bulgular: En belirgin değişiklikler posterior duruşta görülmekle birlikte tüm duruşlarda pozisyon ve iskemide MAP (anterior pozisyon hariç) ve CO düşerken, HR (lateralde iskemi, posterior pozisyon ve iskemi hariç), CVP, MPAP, PCWP arttı. Anterior duruş hariç tüm duruşlarda bu değişiklikler başlangıç değerlerine reperfüzyonla geri dönerken (inferiorda HR hariç), anterior duruşta reperfüzyon aşamasında HR, CVP, MPAP, PCWP yükseklikleri devam etti. Ameliyatın başlangıcındaki değerler ile sonunda tüm greftler dolaşıma açıldıktan sonra yapılan ölçümler karşılaştırıldığında başlangıca dönmeyen tek değer HR’ti.

Sonuç: Çalışan kalpte koroner bypass sırasında tüm duruşlarda pozisyon ve bölgesel iskemi uygulanmasıyla hemodinamik bozulmalar gözlenebilmektedir. Ancak bu değişikliklerin hepsi geri dönüşümlüdür ve klinik önemi yoktur.

Keywords : Koroner bypass, çalışan kalp, hemodinamik değişiklikler
Viewed : 12771
Downloaded : 2647